Welkom op de Wegwijzer

De Wegwijzer is een christelijke basisschool in een groene stadsomgeving. De school is rustig gelegen omringd door veel groen met een groot speelplein.

De Wegwijzer is een school waar we kijken naar het kind. Een school waar je je welkom voelt en gezien wordt. Een school waar plezier en (gemotiveerd) leren samen gaat. Een school die graag recht doet aan de talenten, kwaliteiten en verschillen van ieder kind. Dit doen we door:

  • verschil in leerstof te bieden, verschil in tempo te bieden, gepersonaliseerd leren ( montessori) in te voeren
  • minder frontaal klassikaal les te geven, kleine instructie groepen, meer aandacht voor het het leerproces en welbevinden van het kind.
  • een omgeving te bieden waarin het kind zelf actief kan zijn in een veilige omgeving dit uitdaagt tot ontdekken en te leren
  • begeleiding afgestemd op wat het kind kan en wil te geven.
  • positieve leerervaringen op te laten doen met aantoonbare goede resultaten
  • een leeromgeving te bieden waar het kind leert eigenaar te worden van eigen leerproces, verantwoordelijk te worden voor omgeving en materiaal. Het leert het zelf te doen!
  • samen te werken met de kinderboerderij.

Een school waar het kind plezier heeft en houdt in leren, alleen en samen met anderen. 

Een school met veel ruimte in het gebouw en daarbuiten. 

Een school waarin we samen met leerlingen, ouders en team onderweg zijn naar de Montessori horizon.