Groepen

Groep 5/6

Werkwijze

In groep 5/6 wordt gewerkt met een weektaak. In de link hieronder een voorbeeld.

files/weektaak_voorbeeld.pdf

 

De ouders van deze groep ( tevens alle groepen van de school)  worden op de hoogte gehouden via een interne communicatiemiddel genaamd Klasbord. 

Dit is een app, waar de ouders van de school, na een uitnodiging, zich voor kunnen aanmelden. Na goedkeuring van de school ontvangt de ouder

foto's en berichten uit de groep.

 

 

 

 

 

 

Cantecleer

Ook in het  schooljaar 1718 gaan we naar Cantecleer. 
Zoals elk jaar gaan we van start met de welbekende boerderijdag. Data volgen nog.

 

 

Kijken in de klas

Op de website plaatsen wij geen foto's waar kinderen herkenbaar op staan, alleen op afstand op in een menigte

In de app 'Klasbord' plaatsen wij foto's waar kinderen wel te herkennen zijn. 

U krijgt aan het begin van het nieuwe schooljaar een uitnodiging voor de Klasbordapp.

 

 

 

 

 

.